Eşti aici

Fortificarea relațiilor economice cu Republica Populară Chineză

În strategia Republicii Moldova de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor este prevăzut și semnarea Acordului de Liber Schimb cu Republica Populară Chineză. În aceste zile are loc o rundă de negocieri cu privire la elaborarea și semnarea acestuia. Conform unui studiu de fezabilitate efectuat, dacă Republica Moldova va semna un Acord de Liber Schimb cu China atunci, exporturile s-ar putea majora cu circa 40 la sută, iar produsul intern brut ar putea crește cu aproximativ 1 la sută.