Eşti aici

Cete de bărbați, colindă

În ajunul Crăciunului, pe stil nou, la Rîşcani a avut loc Festivalul Naţional al tradiţilor de iarnă ,,Sfînta-i datina străbună". În raion , aceste obiceiuri se păstrează cu sfinţenie. Nu există sat unde să nu se colinde. Promovarea valorilor, care peste veacuri vor dăinui, graţie celor care le păstrează , va lumina şi
încalzi în aceste zile sufletul fiecărui om.