Eşti aici

Caravana cazanelor de biomasă

Locuitorii oraşului Bălţi, inclusiv întreprinzătorii de aici au avut posibilitatea să ia cunoştinţă despre soluţiile alternative de încălzire. Acest lucru a fost posibil datorită Caravanei cazanelor pe biomasă, care a fost organizată în cadrul Zilei cooperării Letoniei cu regiunea de dezvoltare Nord.
Republica Moldova are unpotenţial mare de producere a energiei din surseregenerabile, care este, deocamdată, neexploatat. Cea mai bogată sursă alternativă de energie în ţara noastră este biomasa.
Cu paşimici, darsiguri, Proiectul Energie şi Biomasă a lansat, în 2013, caravana cazanelor pe biomasă în 2013, care ia amploare în ultimii ani. Până în prezent, cazanele de biomasă au ajuns în mai multe raioane din Republica Moldova.
Scopul expoziţiilor este de a promova energia din biomasă ca alternativă ecologică și economică încălzirii cu gaze sau cărbune. Astfel, prin intermediul evenimentului, oamenii au primit din prima sursă informaţii despre programele demarate de Proiectul Energie şi Biomasă şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
“Interesul….biocombustibilii respective substituindcumva… economii în valori monetare.”, a menționat Denis Tumuruc Director adjunct AEE
În cadrul târgului, oamenii au discutat cu experţii din sector despre potenţialul energiei din biomasă pentru Republica Moldova şi valorificarea acestuia în vederea diminuării dependenţeenergetice externe.
La caravană au participat companii ce produc sau asamblează local cazane pe biomasă în baza tehnologiilor europene. Astfel, atât bălţenii, cât şi oaspeţii municipiului au avut posibilitatea de a vedea pe viu cum funcţionează cazanele pe biomasă.
“Avem un cazan… deja sunt calzi”, a susținut Andrei Mereacre,
Managerul companiei producătoare de cazane pe biomasă
Totodată, la eveniment, cei interesaţi s-au informat despre tipurile de tehnologii verzi accesibile deja pe piaţa Republicii Moldova.
„ E interesant procesul de încălzire… instalaţie”
Biomasa reprezintă circa 15 la sută din sursele primare de energie utilizate pe plan mondial. Folosirea ei nu contribuie la creşterea concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă, determină reducerea efectului de seră şi nu produce ploi acide. Acest lucru se datorează unui conţinut de sulf mai redus decât cel existent în structura combustibililor fosili.
Potrivit statisticii, ţărileîn curs de dezvoltareîşiacoperă circa 38 la sută din necesităţile proprii de energie din biomasă. De asemenea, unele ţări dezvoltate îşi asigură, din biomasă, o cotă importantă din consumurile proprii de energie, cum ar fi 18 la sută înFinlanda, 14 la sută înSuedia, 10 la sută în Austria.